A ki vissza tud emlékezni egy emberöltő előtti idők eseményeire, az tudja, hogy nagyapáink élete, foglalkozása, gondolkozása, sőt szórakozásai is sokkal nyugodtabb hangulatban folytak le, mint a jelenkor embereié. Apáink kimért, egyszerü és természetes életmódja és rendszeres, jóformán órára szabott munkája nem vette igénybe nagyobb mértékben idegrendszerüket. Azt a szenvedély és kapzsiság nem mételyezte. Ellenben a mai kor munkája és élete izgalmas jelenetek gyors váltakozása, valóságos küzdelem a létért, melynél éles kombináción kivül a döntő pillanat alakulásainak gyors felhasználása adja meg a sikert.
A világesemények híre a távíró és távbeszélő segítségével villámgyorsan terjed szerteszét. A politikai és nemzetgazdasági alakulásokat az emberek saját hasznukra aknázzák ki. A ki gyorsabban áll elő a kínálattal, az előbb végez. De a távíró éjjelt nappallá tesz s a pénzsóvár gentlemannak még akkor sem enged pihenőt, midőn a szegény kézműves már kiérdemelt álmát alussza.
A haladó korral, mindennapi munkánkkal mind szűkebb pályamederbe szoríttatunk. Dolgoznunk kell nagyobb izgalmak és fáradtságok közt. S munka után az élvezetek a színházban, a zene- és klubélet, a lukullusi asztalörömök inkább idegizgatók, mint nyugtatók.
Ezen szünet nélküli munkálkodás, igaz, a mai kor bámulatos sikereit eredményezte. De az izgalmas munka a testi és szellemi erő gyors kimerülését vonja is maga után.

[...]

Ha tehát testi és lelki bántalmak oka a rendellenes életmód, a szellemi túlerőltetés, kedélyrázkódtatások és hiányos, vagy elégtelen testi mozgás a szabadban, akkor fel kell mennünk a havasok magaslataira, a tiszta, idegéltető ritkított levegőbe s testgyakorlatainkat fokozott arányban kell folytatni. A módszerüleg gyakorlott hegyjárás úgy a vérképződésre, mint az idegéletre feltünően jó hatással lesz s csakhamar vissza fogja adni a testnek a hiányzó rugékonyságot s a léleknek a frisseséget, a kedélynek a nyugodtságot.

[...]

Valóságos áldás, hogy az utazás a hegyek felé divattá lett s férfiasabb, erélyesebb alakjában, mint alpinsport sokaknak szenvedélyévé vált

Várom a tippeket, hogy mikori az idézet :-)